Holistische EMDR

HOLISTISCHE EMDR: VEILIGE HULP NA TRAUMA

EMDR (Eye Movement, Desensitisation & Reprocessing)

EMDR is een zeer eenvoudige behandelmethode om nare ervaringen te verwerken, zoals een schokkende of eenzame ervaring die in het gevoel een nadrukkelijke rol blijft spelen.

Dit gebeurt met oog-, handbewegingen of klikgeluiden.

Met een enkele EMDR sessie kan worden bereikt wat anders jarenlange verwerking kan kosten of een continue psychische druk blijft geven, zoals bijv. incest, mishandeling, bedreiging, een overval, emotionele verwaarlozing, pesten, ontslag, verkrachting, een tragisch ongeval, scheiding, brand, adoptie, miskraam, pijn, diagnose van een ernstige ziekte of het verlies van een dierbare.

Psychologen, ziekenhuizen en andere zorgverleners passen de EMDR techniek dan ook steeds meer toe vanwege het bijzonder snelle en blijvende resultaat.

De meeste mensen hebben wel iets meegemaakt dat (onbewust) invloed heeft op stemming, gedrag en levensgeluk. Zowel van recente gebeurtenissen, als van vele jaren terug. Een trauma hoeft men zich niet bewust te zijn. Nare ervaringen, ook uit de babytijd, kan levensvreugde en zelfvertrouwen nu nog sterk beïnvloeden. 

Bij Holistische EMDR wordt gebruik gemaakt van een biosensor of pendel, waarmee getest wordt. Door dit testwerk kunnen alle vormen van trauma uitstekend worden behandeld, ook uit de vroege kindertijd. Ook is er sprake van voor- en nazorg bij een behandeling.

EMDR is een wonder van eenvoud en effectiviteit. Door gebruik van bepaalde technieken wordt opgeslagen informatie in de hersenen veranderd.

Moedeloosheid wordt vitaliteit

Angst wordt veiligheid

Stress wordt kracht


Symptomen van trauma

Wanneer de volgende symptomen zich voordoen kan er sprake zijn van een onverwerkt trauma: vermijdingsgedrag, ongemotiveerdheid, verhoogde spanning die niet te ontspannen is, sterke schaamte of schuldgevoelens, zelfafkeer, destructieve tendensen, chronisch slecht humeur, agressiviteit, neurosen, fobieën, depressie, angsten, relatie en sociale problemen, paniek, nachtmerries, slaapproblemen, onrust, piekeren, faalangst, stressgevoeligheid en een laag zelfbeeld.

Hoe verloopt een Holistische EMDR sessie?

Een EMDR sessie wordt zittend gedaan en duurt bij volwassenen tussen de 20 minuten en de 2 uur. (Bij kinderen is dit ongeveer tot 30 minuten). Dit is vooraf niet te zeggen. 

Ik laat de cliënt terugdenken aan de gebeurtenis: de beelden, gevoelens en gedachten. In combinatie met een eenvoudige links-rechts beweging met de ogen, handen of door een klikgeluid worden deze gedachten, beelden en gevoelens stap voor stap losgekoppeld en vervangen door de gewenste beelden en overtuigingen.

Tevens wordt er rekening gehouden met de aarding, aura en chakra’s, om het verwerkingsproces zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.

Een traumavrij mens is stabiel, vergevend en veerkrachtig bij tegenslag

Iedereen met een redelijk stabiel psychisch en emotioneel leven kan met EMDR optimaal worden behandeld. 

Bij psychische en/of emotionele labiliteit is EMDR bij een psycholoog aan te bevelen.

 

Een Holistische EMDR sessiewordt ondersteunt door het gebruik van een biosensor of pendel, het gebruik hiervan zorgt tijdens de sessie voor een optimaal verloop en een aanzienlijke verkorting van de sessietijd. Het geeft een gedegen resultaat en is een uitermate veilige werkwijze, die geheel op de persoonlijke situatie is gericht.

Holistische EMDR kan als eenmalige therapiesessie worden gedaan. Na afloop wordt met de biosensor of pendel getest of er nog meer trauma aanwezig is en kan eventueel nog een vervolgsessie gepland worden.

De dag na de sessievolgt een telefonisch contactmoment om te kijken of er eventueel nog nazorg nodig is.

N.B. Het is niet altijd mogelijk om een trauma te behandelen. Trauma kan tot doel hebben een transformatieproces in gang te zetten. Alleen wanneer dit proces is afgerond, kan EMDR doeltreffend gegeven worden. 

Bij het maken van een afspraak wordt hiermee altijd rekening gehouden.

 

Een Holistische EMDR module is los te volgen bij de erkende Opleiding tot Holistisch Gezondheidstherapeut.

Een Holistische EMDR sessie wordt niet vergoeddoor ziektekostenverzekeraars!

Sluit Menu